1) Spaghetti Napoli (vegan)

Benutzeranmeldung

Spaghetti Napoli (vegan)

normale Portion                       2,80 €
mit  Mensacard                       2,50 €
kleine Portion                          1,80 €
klein mit  Mensacard               1,60 €